Home

Kamerikse Weteringloop 18 april 2015

De Kamerikse Weteringloop is een recreatieve hardloopwedstrijd in het Groene Hart over 5, 10 en 15 KM door de dorpen Kamerik en Kanis en langs de historische Kamerikse Wetering. Afgelopen keer telde de loop circa 450 deelnemers (incl. jeugdlopers). Voor nadere informatie: zie het kopje Hardlopen.

De loop wordt elk jaar mede georganiseerd om een goed doel te steunen. Een deel van het inschrijfgeld en een bijdrage van de organisatie gaat daarom naar een goed (aansprekend) doel dat elk jaar opnieuw wordt bepaald. Zie hiervoor het kopje Goede Doel. De organisatie hoopt dat de deelnemers tevens een extra bedrag(je) doneren, wat zowel bij de voor- als na-inschrijving mogelijk is.

De voorinschrijving gaat in per 1 januari 2015 en sluit op 13 april 2015. Zie hiervoor ‘Inschrijven’. Op de dag zelf kan natuurlijk ook worden na-ingeschreven. Bij na-inschrijving zijn de inschrijfkosten € 1,– per afstand duurder. Dit jaar, in 2015, kunnen er voor het eerst teams meedoen op de 5 Km die voor 1 april moeten inschrijven.

Naast de hardloopactviteit kunnen op dezelfde dag wandelaars in de ochtend van start gaan voor het afleggen van een viertal (uitgepijlde) wandeltochten door het Groene Hart en langs de Oude Rijn.  Zie voor nadere informatie hierover het kopje Wandelen.

In Sporthal De Schulenburch, Overstek 2 te Kamerik bevinden zich de inschrijfbureau’s voor de hardlopers en de wandelaars; er zijn daar tevens voldoende toiletten, omkleedruimten, douches en horecavoorzieningen aanwezig voor de deelnemers.

Wij hopen een enthousiaste groep lopers en wandelaars een mooi loop/wandelevenement aan te bieden.

Namens de organisatie, Jan Luidens (vz) 

IMG_0274-webpagina-home