Home

Kamerikse Weteringloop 12 april 2014

De Kamerikse Weteringloop is een recreatieve hardloopwedstrijd over 5, 10 en 15 KM door het dorp Kamerik en Kanis, en langs de historische Kamerikse Wetering. Afgelopen keer telde de loop circa 500 deelnemers (incl. jeugdlopers). Voor nadere informatie: zie het kopje Hardlopen.

De loop wordt mede georganiseerd om een goed doel te steunen. Een deel van het inschrijfgeld wordt daarom gedoneerd aan een goed doel dat elk jaar opnieuw wordt bepaald. Zie hiervoor het kopje Goede Doel. De organisatie hoopt dat de deelnemers tevensf een extra bedrag(je) doneren, wat zowel bij de voor- als na-inschrijving mogelijk is.

De voorinschrijving gaat in per 1 januari 2014 en sluit op 7 april 2014. Zie hiervoor ‘Inschrijven’.  Op de dag zelf kan ook worden na-ingeschreven.

Naast de hardloopactviteit worden op dezelfde dag in samenwerking met de stichting Kamerik op de Kaart en de Sticht Gooise Wandelbond een viertal wandeltochten uitgezet.  Zie voor nadere informatie hierover het kopje Wandelen.
Afgelopen keer deden 180 deelnemers mee aan deze wandeltochten.

In Sporthal De Schulenburch, Overstek 2 te Kamerik bevinden zich de inschrijfbureau’s voor de hardlopers en de wandelaars; er zijn daar tevens voldoende toiletten, omkleedruimten en douches aanwezig voor de deelnemers.

Wij hopen weer een enthousiaste groep lopers te ontmoeten.

Namens de organisatie, Jan Luidens (vz) 

IMG_0274-webpagina-home